เรามาทำคามรู้จัก Router อัจฉริยะ AI-powered Smart Router ติดตั้ง Fibre  Power4 Advance พิเศษ

1.มีระบบ ระบบฟังก์ชัน AI 

คัดแยกประเภทข้อมูลบริการ เพื่อจัดลำดับการใช้งานที่สำคัญภายใน Home Network

2.เพิ่มความเร็วประมวลผล

จัดสรรปริมาณใช้งาน (offload Wi-Fi Traffic) พร้อมกับเพิ่มอัตราความเร็ว ของการใช้งานให้กับแอปพลิเคชันที่ถูกระบุเป็น ลำดับสำคัญ (VIP service)

3.เร่งความเร็วด้วยเทคโนโลยีWi-Fi Slicing และ Wi-Fi Multimedia

เพื่อจัดสรรการส่งต่อข้อมูล VIP service ให้มากกว่าบริการอื่นๆ ช่วยให้ไม่เกิดสัญญาณค้างหรือกระตุก